Rabu, 02 April 2014

Doa-doa Pilihan

Ilustrasi berdoa
Doa Rabithah (peneguhan sikap):
“Sulillahumma maalikal mulki tu’til mulka man tasyaa, wa tanji’ul mulka mimman tasyaa, wa tu’izzu man tasyaa-u wa tudzillu man tasyaa, biyadikal khoiru innaka’alaa kulli syai-in qodiir. Tuulijul-laila fin nahaari wa tuulijunnahaaro fil-laili, wa tukhrijul hayya minal mayyiti, wa tukhrijul mayyita minal hayyim wa tarzuqu man tasyaa-u bighoiri hisaab”

Artinya:
Katakanlah: Ya Allah, Tuhan Yang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki dan engkau cabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala kebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Engkau masukkan malam ke dalam siang dan Engkau masukkan siang ke dalam malam. Engkau keluarkan yang hidup dari yang mati, dan Engkau keluarkan yang mati dari yang hidup. Dan Engkau beri rezeki siapa yang Engkau kehendaki tanpa hisab (batas).


Doa agar ditunjukkan yang benar dan yang bathil:
“Allahuma arinil haqqa haqqan. Warzuqnit tibaah. Wa arinil baathila baathila warzunij tinaabah”

Artinya:
Ya Tuhan kami, tunjukkanlah kami kebenaran dengan jelas dan jadikanlah kami untuk mengikutinya dan tunjukkanlah kami perkara bathil dengan jelas dan berikanlah kami kesadaran untuk menjauhinya.


Doa Mohon anak yang sholih:
“Robbi habli minassolihin” Surat As-Saffaat (37):100 ;

Artinya:
Ya Tuhanku, berilah aku anak yang termasuk orang-orang yang sholeh.


Doa agar anak cucu tetap mendirikan sholat:
Robbij alni muqimassolati wa min jurriyyati robbana wa taqobbal dua” (Ibrahim (14):40 )

Artinya:
Tuhanku jadikanlah aku orang yang mendirikan sholat demikian pula anak turunanku.


Doa keluarga sakinah:
Al-Furqon (25):74 “Rabbana hablanaa min azwa jinaa wa dzurrayyatinaa qurrata a’yuni waj’alnaa lil muttaqiina imaamaa”

Artinya:
Ya Tuhan kami, berilah kami istri dan keturunan yang menjadi penyejuk hati. Jadikanlah kami pimpinan bagi orang-orang yang bertaqwa.


Do’a Sujud Tilawah (Doa dibaca setiap ada tanda sajadah, atau kubah di Alquran):
Bersujud wajahku kepada Tuhan yang menciptakannya, yang membelah pendengaran dan penglihatannya dengan Daya dan KekuatanNya, Maha Suci Allah sebaik-baik Pencipta.

0 komentar:

Posting Komentar

MARI BUDAYAKAN BERKOMENTAR...!!!

Hallo sobat atahira...,
Kiranya berkenan memberi sepatah dua patah kata komentar untuk postingan ini.
Komentar sobat sangat berharga untuk kemajuan blog ini, terimakasih.

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

DAN BERCERMINLAH..., KARENA DENGAN BERCERMIN KITA BISA MERUBAH DIRI

Kata Mutiara

"Jangan terlalu berlebihan memuji seseorang, karena kita akan merasa malu ketika suatu saat harus mengakui kekurangannya.
dan jangan terlalu berlebihan menghujat seseorang, karena kita akan menjadi risih ketika suatu saat harus mengagungkan kelebihannya"